Tulevaisuustyöpajat

Miten sinä näet tulevaisuuden maaseudulla ja harvaanasutuilla alueilla?

Millainen olisi unelmien maaseutu nuorten näkökulmasta?

Tule mukaan tutkimukseen!

Nuoret ja tulevaisuus maaseutualueilla: Kvalitatiivinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa (FUNORE) -hankkeessa tutkimme maaseutumaisilla ja harvaanasutuilla alueilla asuvien nuorten kokemuksia ja tulevaisuuden odotuksia. Kutsumme tutkimukseen 17–19-vuotiaita nuoria, jotka opiskelevat maaseutukuntien lukioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan yhtäläisyyksiä ja eroja Pohjoismaiden välillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tavoitteena on kuulla nuorten omia mielipiteitä ja näkemyksiä sekä tuottaa tietoa, jota esimerkiksi päätöksentekijät voivat hyödyntää maaseutualueiden kehittämisessä.

Tutkimus toteutetaan työpajana. Teemme ryhmätyönä kaksi tehtävää, joissa hahmotellaan, miltä maaseutualueet näyttävät tulevaisuudessa. Pohdimme muun muassa tulevaisuuden nuorten arkea, mahdollisuuksia ja toiveita. Keskustelemme siitä, millainen olisi nuorten tulevaisuuden kannalta ihanteellinen yhteisö ja miten se voitaisiin saavuttaa. Työpajojen kesto on arviolta kaksi tuntia. Ne nauhoitetaan ja työpajan aikana otetaan myös valokuvia. Osallistujia ei kuitenkaan kuvata, eikä osallistujia voi tunnistaa tutkimusjulkaisuista. Tutkimuksessa järjestetään yhteensä 16 tulevaisuustyöpajaa, 4 työpajaa kussakin pohjoismaassa.

Tietosuojailmoitus ja tutkimustiedote 

Tutkimuksen tiedote ja tietosuojailmoitus löytyvät alta ladattavina liitteinä. Tutkijat toimittavat kaikille tutkimukseen osallistuville myös tulostetut lomakkeet.