Suomeksi

Nuoret ja tulevaisuus maaseutualueilla:

Kvalitatiivinen pitkittäistutkimus neljässä Pohjoismaassa


Neljä pohjoismaata, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kattavasssa hankkeessa tutkitaan erilaisilla maaseutualueilla asuvien nuorten arkea ja tulevaisuuden odotuksia. Ainutlaatuinen tutkimushanke rakentuu alun perin kansallisina seurantatutkimuksina käynnistyneille nuorisotutkimuksille näissä neljässä maassa. Tutkimushankkeessa seurataan 196 vuosien 1998–2005 välillä syntynyttä nuorta kymmenellä erilaisella maaseutualueella. Alueellisesti hankkeessa liikutaan Suomen pohjoiselta Saamelaisalueelta Tanskan eteläisimmille maatalousalueille.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa erilaisilta maaseutualueilta kotoisin olevien nuorten arjen rakentumisesta, kokemuksista sekä elämänpolkujen muotoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Samalla hanke tuottaa uutta tietoa pohjoismaiden välisistä samankaltaisuuksista, erilaisuuksista ja yhteisistä tulevaisuuden haasteista. Tarkoituksena on tunnistaa tiettyjä kysymyksiä, jotka koskevat maaseudun nuoria Pohjoismaissa ja tuottaa tietoa päättäjien käytettäväksi.

Tutkimus on osa vuonna 2022 käynnistynyttä Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa – ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta -tutkimusohjelmaa. Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa on useiden suomalaisten ja ruotsalaisten tutkimusrahoittajien yhteinen tutkimusohjelma, joka rahoittaa humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Ohjelma suuntautuu 2000-luvun suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä siihen, miten ne ymmärretään ja käsitellään pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Ohjelmassa rahoitetaan 11 hanketta, jotka käsittelevät ajankohtaisia digitaalisesta terveydestä ja energiataloudesta ilmastokysymyksiin.

Monitieteinen hanke yhdistää historiaa, sosiologiaa, kasvatustieteitä, kulttuurintutkimusta ja maantiedettä. Hanketta johtaa Jyväskylän yliopisto ja konsortiokumppaneina ovat Uumajan yliopisto Ruotsista, Oslo Metropolitan yliopiston Norjasta, sekä Rockwool Foundation Tanskasta.