Reading for the summer

21.06.2023
Historiatietoisuus rakentaa myös kulttuurien ja paikkojen tulevaisuutta ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja Saamenmaan maankäytön kysymykset asettuivat nuorten puheissa osaksi historiallisia jatkumoita. Historia ei ole vain jotain taaksejäänyttä, kaukaista tai vierasta. Sen sijaan historia on kerrostunutta, läsnä olevaa, vaikuttavaa ja ajassa muovautuvaa.

Even though summer is for holidays, you can find some interesting readings from the newest Lähihistoria -journal. Our researcher Helena Ristaniemi wrote the essay on The Presence of the history among young Sámi girls

Happy summer holidays for all!

Funore team

Picture: Sámi Parliament Act demonstration 2022,Hannu Häkkinen, Historian kuvakokoelma