News

Historiatietoisuus rakentaa myös kulttuurien ja paikkojen tulevaisuutta ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja Saamenmaan maankäytön kysymykset asettuivat nuorten puheissa osaksi historiallisia jatkumoita. Historia ei ole vain jotain taaksejäänyttä, kaukaista tai vierasta. Sen sijaan historia on kerrostunutta, läsnä olevaa, vaikuttavaa ja ajassa...

Two of our researchers Ingunn Marie Eriksen and Kaisa Vehkalahti have participated in podcasts, that you can listen to online! You can find Ingunn´s podcast interview about youth wellbeing, mental health issues and stress (in Norwegian) from Radio NRK , and Kaisa´s podcast interview about history of childhood (in Finnish) from YLE Areena

Welcome to the new website of The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-national Qualitative Longitudinal Study in four Nordic Countries -project. Please stay tuned for the updates!